به زودی اطلاعیه های لازم صادر شده و از همین بخش قابل پیگیری می باشد .
با تشکر ، مدیریت کانون خدماتی و تبلیغاتی سیب